ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2021   (Julkaistu: 22.12.2020 19:56)

 

 

ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2021

Kalatalouden edistämisvarojen hakuaika on 15.12.-29.1.2021. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen ja ELY-keskuksen erikseen kokoama yleisohje on liitteenä. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti, koska hakukäytänteisiin on tullut uudistuksia. Alle on lisäksi koottu joitain huomioon otettavia asioita.

Miten avustuksia haetaan?

Haku on mahdollista ja myös suositeltavaa tehdä sähköisesti. Se tarkoittaa lomakkeiden täyttämistä verkossa (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista ja asioita hoidetaan yksityishenkilönä, Y-tunnuksellisen yrityksen tai yhteisön valtuuttamana. Valtuutus asian hoitajalle kannattaa tehdä suomi.fi palvelua käyttäen (https://www.suomi.fi/valtuudet)
Asiointipalvelussa hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Myös maksatushakemukset voi hankkeen päätyttyä tehdä samaa palvelua käyttäen.

Vaihtoehtoisesti haku on edelleen mahdollista myös ELY-keskuksen tulostettavaa/tallennettavaa hakulomaketta käyttäen. Täytetty lomake liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna (hakijalla tulee olla yhdistyksen/yhteisön allekirjoitusoikeus) kyseisen toimialueen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse/kirjeenä.

Poimintoja hakukäytänteistä

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista, vaan rahoitukseen kannattaa sisällyttää muutakin rahoitusta. Omarahoitus voi sisältää talkootyötä, jonka hintana käytetään 15 euroa. Mikäli haettava avustus kattaa kaikki kustannukset, hakemuksessa on erikseen perusteltava, miksi korkea avustusosuus on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämätön.

Poikkeustapauksissa perustellusta syystä, osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkona. Ennakon määrä voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 80 % tuen kokonaismäärästä.

Hankkeen toteutusajan osalta tulee ottaa huomioon, että hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain päätöksessä hyväksyttynä hankkeen toteutusaikana syntyneet (esim. sitova tilaus) ja maksetut kustannukset. Hakemus tulisi myös toimittaa ennen hankkeen aloittamista. Ilmoitettavaan hankkeen toteutusaikaan tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota. Samalla maksatushakemuksen toimittamisaika määräytyy ilmoitetun hankkeen toteuttamisajan mukaan.

SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa seuroja hakemusten teossa.
www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

 

Olli Saari
toiminnanjohtaja, SVK

 

 

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

 

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

 

 
 
 
 

« Takaisin

 
 

Ajankohtaista
19.02.2021 12:04 SVK:n seurakirje 1-2021 Lisää >>
04.02.2021 19:24 Rapala-rahasto palkitsee hyvät teot kalavesien kunnostamiseksi, haku on auki nyt Lisää >>
28.01.2021 15:16 SVKn tiedote: SM-pilkki Kuopiossa peruutetaan koronaepidemian vuoksi, SM-kiiskipilkki Rantasalmella siirtyy vuodella Lisää >>
22.12.2020 19:56 ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2021 Lisää >>
21.12.2020 15:55 SVKn seurakirje 4-2020 Lisää >>

 

 

 

 

 

 

©2021 Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri - MMD Networks Oy